ظرفیت دانشگاه های مختلف ترکیه در سال2021

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های ترکیه

دانشگاه آدیامان : 21 نفر

دانشگاه افیون کاراحیصار 10 نفر

دانشگاه اکدینز: 15 نفر

دانشگاه علاالدین کیقباد : 2 نفر

دانشگاه انکارا : 20 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی

دانشگاه ییلدرم بیازیت انکارا : 50 نفر ترکی – 58 نفر انگلیسی

دانشگاه اتاتورک : 10 نفر ترکی – 10 انگلیسی

دانشگاه عدنان مندرس ایدین : 30 نفر

دانشگاه بالک اسیر : 10 نفر

دانشگاه ابانت عزت بایسال بولو : 35 نفر

دانشگاه اولوداغ : 51 نفر

دانشگاه 18 مارت چاناککاله : 15 نفر

دانشگاه چوکوروا : 15 نفر

دانشگاه دجله دیارباکر : 40 نفر

دانشگاه 9 ایلول ازمیر : 70 نفر

دانشگاه دوزجه : 10 نفر

دانشگاه اگه ازمیر: 20 نفر

دانشگاه ارجیس : 25 نفر

دانشگاه بن علی ییلدم ارزینجان : 10 نفر

دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر : 35 نفر

دانشگاه قاضی انکارا : 10 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی

دانشگاه قاضی انتب : 80 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی

دانشگاه گیرسون : 3 نفر

دانشگاه حاجت تپه : 25 نفر انگلیسی

دانشگاه هارران : 11 نفر

دانشگاه مطففی کمال هاتای : 10 نفر

دانشگاه هیتیت : 10 نفر

دانشگاه اینونو : 22 نفر ترکی – 11 نفر انگلیسی

دانشگاه مدنیت استانبول : 30 نفر

دانشگاه استانبول : 15 نفر ترکی – 6 نفر انگلیسی 4

دانشگاه جراح پاشا استانبول : 20 نفر ترکی – 10 نفر انگلیسی

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر : 20 نفر

دانشگاه سوتچو امام کاهران ماراش : 15 نفر

دانشگاه کارابوک : 45 نفر

دانشگاه کارادنیز تکنیک : 20 نفر

دانشگاه کاستامونو : 2 نفر

دانشگاه کرککاله ک 3 نفر

دانشگاه اهی اوران : 20 نفر

دانشگاه کوجاعلی : 10 نفر

دانشگاه علوم درمانی (ساغلیک ییلیملری ) کوتاهیا : 10 نفر

دانشگاه توگورت اوزال مالاتیا ک 8 نفر

دانشگاه جلال بایار : 10 نفر

دانشگاه مارمارا : 4 نفر انگلیسی

دانشگاه مرسین : 40 نفر

دانشگاه ستکی کوجمان موعلا : 12 نفر ترکی – 8 نفر انگلیسی

دانشگاه نجم الدین اربکان : 21 نفر

دانشگاه عمر حالیص دمیر : 7 نفر

دانشگاه 19 ماییس سامسون : 60 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی

دانشگاه اردو : 10 نفر

دانشگاه پاموککاله : 20 نفر

دانشگاه رجب طیب اردوغان : 5 نفر

دانشگاه ساغلیک بیلیملری : 10 نفر پزشکی ترکی انکارا- 20 نفر پزشکی ترکی استانبول – 60 نفر پزشکی انگلیسی استانبول

دانشگاه ساکاریا : 40 نفر

دانشگاه سلچوک : 20 نفر

دانشگاه جمهوریت سیواس : 35 نفر

دانشگاه سلیمان دمیرل : 10 نفر

دانشگاه نامیک کمال تکیرداغ : 30 نفر

دانشگاه تراکیا : 50 نفر

دانشگاه اوشاک : 10 نفر

دانشگاه یوزونجوییل وان : 10 نفر

دانشگاه بوزوک یوزگات : 10 نفر

دانشگاه بولنت اجونت : 10 نفر

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های خصوصی :

دانشگاه اجی بادم : 20 نفر انگلیسی

دانشگاه التن باش : 30 نفر انگلیسی

دانشگاه انکارا مدیپل : 30 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی

دانشگاه اتیلیم : 70 نفر انگلیسی

دانشگاه باحچه شهیر : 83 نفر انگلیسی

دانشگاه باشکنت : 20 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی

دانشگاه بیکنت : 30 نفر

دانشگاه بزم عالم : 20 نفر

دانشگاه بیرونی : 40 نفر ترکی – 25 نفر انگلیسی

دانشگاه بیلیم استانبول : 45 نفر

دانشگاه حالیج : 45 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی

دانشگاه ارل استانبول : 20 نفر

دانشگاه اطلس : 30 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی

دانشگاه ایدین استانبول : 90 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی

دانشگاه استانبول مدیپل : 55 نفر ترکی – 80 نفر انگلیسی

دانشگاه اوکان : 40 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی

دانشگاه ساغلیک و تکنولوژی استانبول : 60 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی

دانشگاه ینی یوزییل : 45 نفر

دانشگاه ایستینیه : 44 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی

دانشگاه اکونومی ازمیز : 20 نفر انگلیسی

دانشگاه تینازتپه ازمیر : 60 نفر

دانشگاه کوچ : 25 نفر انگلیسی

دانشگاه kto کاراتای قونیه : 18 نفز ترکی – 2 نفر بورس صد – 10 نفر بورس پنجاه درصد

دانشگاه لقمان حکیم » 45 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی

8
امتیاز :
ظرفیت دانشگاه های مختلف ترکیه در سال2021
4 از 1 رای

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟