اساتید ها

اساتید متروپل شیراز با بهره گیری از دانش روز و استفاده از تجربه 25 ساله

اسلتید متروپل انکارا سعی در پیشرفت داوطلبان در زمینه ازمون یوس دارند .

کلیه تلاشهای خود را در این راه به کار میگیرند .

دانش اساتید که مبتنی بر اصول زیر است :

  1. انتشار به روز موسسه متروپل مبتنی بر اخرین تغییرات ازمونهای یوس
  2. حل گروهی تست های برگه ای در کلاس
  3. جلسات دوره ای اساتید با شعبه مرکزی و به روز رسانی اطلاعات خود
  4. ارایه برنامه راهبردی به هر داوطلب

این راهکارها باعث شده که موسسات اموزشی در زمینه برگزاری دوره امادگی کنکور ترکیه باشد و قبولی های سال های قبل گواه این موضوع میباشد

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟